Aktualności

09.04.2015

Wamtechnik

Świadczenie kompleksowej obsługi IT. Administracja całością infrastruktury IT.
07.03.2015

Ministerstwo Środowiska

Świadczenie usługi HelpDesk.
07.02.2015

Ministerstwo Gospodarki

Zarządzanie serwerami pocztowymi. Administracja oraz prace programistyczne portali Ministerstwa Gospodarki.
04.01.2015

Muzeum Narodowe Wrocław

Świadczenie kompleksowej obsługi IT Administracja całości infrastruktury IT oraz HelpDesk.
04.02.2014

Certyfikat RHCE

Uzyskanie certfikatu Inżyniera Red Hat.

Pages