07.02.2015

Ministerstwo Gospodarki

Zarządzanie serwerami pocztowymi. Administracja oraz prace programistyczne portali Ministerstwa Gospodarki.