Aktualności

01.08.2017

Coralico

Świadczenie kompleksowej obsługi IT. Administracja całości infrastruktury IT oraz Help Desk.
01.07.2017

Polski Związek Taekwondoo Olimpijskiego

Świadczenie kompleksowej obsługi IT. Administracja całości infrastruktury IT oraz Help Desk.
01.04.2017

Schneider Group

Świadczenie kompleksowej obsługi IT. Administracja całości infrastruktury IT oraz Help Desk.
05.10.2016

UOKiK

Świadczenie kompleksowej usługi Help Desk.
09.04.2015

Wamtechnik

Świadczenie kompleksowej obsługi IT. Administracja całością infrastruktury IT.

Pages