Siedziba firmy / Biuro handlowe

Network Partners Tomasz Machnicki sp.j.
Gimnazjalna 20/2
01-364 Warszawa

NIP: 952-205-56-25
REGON: 141535631
KRS: 0000311203
Bank PKO BP: 16 1020 2368 0000 2702 0399 8754
Kapitał zakładowy: 10 000 PLN (wpłacony w całości)

Tel./Faks: 801 112 113
E-mail: biuro@networkpartners.pl

CAPTCHA