Monitoring IT

System monitoringu kluczowych elementów infrastruktury IT to dzisiaj bardzo często strategiczne narzędzie umożliwiające sprawną administrację rozległymi strukturami IT. W sposób ciągły może monitorować zasoby takie jak serwery, routery, switche i usługi sieciowe. Umożliwia rozpoznawanie potencjalnych problemów często zanim użytkownicy odczują je w codziennej pracy. System może w momencie wykrycia nieprawidłowości, poinformować administratora za pomocą e-maila lub SMSa, co pozwala na szybkie podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych.

Najważniejsze cechy systemu:

  • Monitorowanie usług sieciowych (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, FTP, SSH)
  • Monitorowanie użycia zasobów systemowych (procesor, użycie dysku twardego, logi systemowe) w większości systemów operacyjnych, w tym Microsoft Windows
  • Powiadamianie w razie wykrycia problemów za pomocą e-maila, pagera, SMS lub innych zdefiniowanych metod powiadamiania
  • Jeżeli byliby Państwo zainteresowani szczegółami oferty, oraz dokładnym opisem funkcji systemu to zachęcam do kontaktu.

Zalety usługi

Monitoring infrastruktury IT to bardzo ważne zadanie, choć niestety często nie jest traktowane priorytetowo. Dobrze rozwiązany system nadzoru pozwala na znacznie lepsze zorientowanie się w realnym obciążeniu systemów. Daje także możliwość znacznie szybszego reagowania na awarie, a nawet ich przewidywania. Nasze systemy oparte są na rozwiązaniach OpenSource, co gwarantuje dobrą jakość oprogramowania, oraz jego bieżący rozwój i poprawki. Oferujemy zarówno monitoring i alarmowanie w czasie rzeczywistym, jak również system czasowych statystyk zbierający informacje o wielu parametrach pracy środowiska sieciowego. Rozwiązania oparte są o standardy, dzięki czemu istnieje możliwość ich rozwoju i integracji z innymi systemami.

Cacti

Cacti jest oprogramowaniem opensource, pozwalającym na monitorowanie parametrów pracy urządzeń i systemów sieciowych. Możliwe jest zintegrowanie z nim w zasadzie dowolnego produktu, obsługującego protokół SNMP w dowolnej wersji. Najczęściej monitorowanymi zasobami są obciążenia interfejsów sieciowych, zasoby dyskowe (zajętość, operacje I/O), czy zajętości pamięci. Narzędzie do działania wymaga standardowego serwera WWW z obsługą PHP i MySQL, co czyni je bardzo uniwersalnym i prostym w utrzymaniu.

Nagios

Nagios pozwala na monitorowanie środowiska sieciowego w czasie rzeczywistym, a w razie wykrycia nieprawidłowości powiadamianie w zdefiniowany sposób odpowiednich grup kontaktów.
Standardowe sposoby powiadamiania przewidują np. wysyłanie e-maila, ale można zdefiniować w zasadzie dowolny sposób włączając w to powiadomienie SMS, czy wykorzystanie innej zewnętrznej aplikacji. Dzięki Nagiosowi można monitorować na bieżąco niemal dowolne parametry systemu (zarówno Unix, jak i Windows). Standardowo monitorowane parametry typu zasoby pamięci, dysku, czy procesora na serwerze są łatwo konfigurowalne, ale wraz z Nagiosem dostarczone jest wiele wtyczek pozwalających na sprawdzanie statusów usług (poczta, ftp, http, działanie indywidualnych procesów). Biblioteka rozszerzeń jest bardzo bogata, a jeśli społecznościowe rozszerzenia okażą się niewystarczające z łatwością możemy stworzyć dodatkowe w kilku językach programowania. Poza samymi powiadomieniami stan systemów można monitorować za pomocą interfejsu WWW lub pluginów do przeglądarek, zewnętrznych aplikacji, a także na urządzeniach mobilnych.