01.04.2017

Schneider Group

Świadczenie kompleksowej obsługi IT. Administracja całości infrastruktury IT oraz Help Desk.