Polityka plików cookies serwisu Network Partners

www.networkpartners.pl

dalej jako: „Serwis”

 • Administratorem danych osobowych jest: Network Partners Tomasz Machnicki Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Gimnazjalna 20/2, KRS: 0000311203, posiadająca NIP: 9522055625 oraz REGON: 141535631. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem skrzynki e-mail pod adresem: [biuro@networkpartners.pl]
 • Administrator zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 • Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.
 • Administrator w ramach strony internetowej wykorzystuje pliki cookies w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu optymalizacji i poprawy jego funkcjonowania i prowadzenia statystyk odwiedzin Serwisu, w tym w celu marketingu bezpośredniego.
 • Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje dwa podstawowe typy plików cookies:
  • pliki cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
  • pliki cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej użytkownik może w każdym momencie wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies.
 • Użytkownik może usunąć pliki cookies ręcznie w sposób wskazany na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta użytkownik, bądź w menu pomocy tej przeglądarki.
 • Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług udostępnianych w ramach portalu internetowego.