Zabezpieczenia


Zabezpieczenie Państwa zasobów informatycznych jest dla nas priorytetem. Dobieramy i konfigurujemy sprzęt zapewniający bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych.

Nasza oferta obejmuje:

  • Wirtualne Sieci Prywatne (VPN – Virtual Private Networks) – przesyłanie danych szyfrowanym kanałem;
  • zapory ogniowe (firewall) chroniące przed atakami hackerów i wirusów internetowych;
  • konfigurację maskarad NAT umożliwiających rozprowadzenie dostępu do Internetu na wiele komputerów i zorganizowanie bezpiecznej sieci wewnętrznej;
  • systemy podtrzymywania zasilania UPS;

Każdą ofertę dostosujemy do Państwa potrzeb.