Support IT


Dużo zgłoszeń serwisowych?
Wszyscy Klienci oczekują natychmiastowej pomocy?
Powoli zaczynasz się w tym gubić a Szef jest niezadowolony?

Service Desk jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem kolejkowania zgłoszeń pomocy, swoistym portalem pomocy technicznej oraz bazą wiedzy FAQ.
Jego właściwe wykorzystanie wpływa pozytywnie na wydajność pracowników działów IT i Help Desk co w bezpośredni sposób przenosi się na realne oszczędności i wzrost zadowolenia użytkowników.
Service Desk umożliwia użytkownikom zgłaszanie problemów przy pomocy wiadomości e-mail. Automatyzuje i numeruje zadania związane z obsługą zgłoszeń. Przekazuje sprawy do właściwej osoby, wysyła powiadomienia do użytkownika i/lub serwisanta. W efekcie czego, dział wsparcia firmy może osiągać lepszą wydajność, utrzymać właściwą komunikację, poprawić czas rozwiązania problemu, efektywnie dzielić się wiedzą, podnosząc ogólne zadowolenie klientów.
Narzędzie łączy wysoki poziom automatyzacji, gwarantując, że zgłoszenia trafią do odpowiednich osób natychmiast, technicy będą powiadomienia w przypadku przekroczenia warunków SLA, eskalacja zostanie uruchomiona.
Service Desk dodatkowo udostępnia szereg raportów prezentujących wydajność pracy serwisu, takie jak ilość zrealizowanych lub przeterminowanych zgłoszeń, raporty czasu pracy itp. Raporty SLA pomagają menedżerom szybko identyfikować słabsze punkty pracy ich zespołu i podejmować działania naprawcze.

Skontaktuj się z nami celem ustalenia spotkania informacyjnego.