Monitorowanie pracy


Bacula pozwala w prosty sposób i bez instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta sprawdzać stan wykonywanych zadań. Interfejs dostępny przez przeglądarkę internetową umożliwia również generowanie i przeglądanie raportów związanych z czasami operacji, ilością danych i innymi parametrami. System umożliwia także integrację z innymi systemami monitoringu jak np. Nagios.