Mobilny Handlowiec i Serwisant


http://www.networkpartners.pl/uploaded/AppBundleEntityOffer/logoKey/39/Zrzut%20ekranu%202018-09-28%20o%2011.24.13.png

Tytuł projektu: "Zakup usługi doradczej w celu rozbudowy otwartego systemu zarządzania ERP o moduł aplikacji Mobilnego Handlowca i Serwisanta oraz automatyzacja we współpracy z GPS”

Celem projektu jest jest zakup prorozwojowej usługi doradczej prowadzącej do opracowania koncepcji i prototypu narzędzia, jakim jest aplikacja mobilnego handlowca i serwisanta. W ramach zakupionej usługi zostanie także zbadana możliwość rozszerzenia systemu Odoo o opracowany moduł, dzięki temu możliwe będzie stworzenie rozbudowanego narzędzia otwartego na dalsze modyfikacje i dostosowanego do potrzeb pracowników mobilnych. W ramach projektu zostanie dokonana analiza procesów biznesowych zachodzących w trakcie codziennej pracy mobilnych handlowców i serwisantów Wnioskodawcy oraz analiza funkcjonalna i struktury danych umożliwiająca rozpoznanie obiegu informacji w tych procesach.

Wartość projektu: 169 127,09 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 107 236,25 PLN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilny Serwisant (MS) to autorskie rozwiązanie firmy Network Partners Tomasz Machnicki sp.j przeznaczone dla firm świadczących różnego rodzaju usługi serwisowe.  W szczególności aplikacja służy do zarządzania zadaniami/zleceniami/umowami oraz archiwizowania informacji o wykonanych przez pracowników zadaniach.

Aplikacja posiada trzy główne obszary:

  • Rejestracja aktywności (praca, urlop, zwolnienie).
  • Rejestracja czasu zadania/zlecenia.
  • Rejestracja czasu trasy.  

Aplikacja pozwala na przekazywanie pracownikom (serwisantom) przez odpowiednią osobę zadań/zleceń. Każde zlecenie jest przypisywane do określonego pracownika. Pracownik poprzez aplikację na urządzeniu mobilnym (opartym o iOS lub Android) informowany jest o nowym zadaniu. Aplikacja wspiera obsługę umów serwisowych z Klientami oraz umożliwia obsługę zadań płatnych wykraczających poza zakres umowy.

Pracownik może obsługiwać zadanie realizowane zdalnie lub w siedzibie Klienta. W przypadku zadań realizowanych poza siedzibą firmy system zarejestruje czas przejazdu, kilometry i trasę do Klienta.

Narzędzie umożliwia również raportowanie jakie prace i w jakiej ilości zostały wykonane przez określonego pracownika.

Aplikacja umożliwia sprawdzenie, który pracownik jest obecnie dostępny, gdzie znajdują się serwisanci wykonujący prace oraz na jakim etapie znajdują się prowadzone prace. Na tej podstawie przydzielane są nowe zadania odpowiednim osobom.

Istotną zaletą Aplikacji Mobilny Serwisant jest wyeliminowanie dokumentów papierowych. Wszystkie informacje na temat realizowanych zadań znajdują się w systemie dzięki czemu dostęp do nich jest natychmiastowy. Możliwości oferowane przez Mobilnego Serwisanta sprawiają, że obieg informacji jest szybszy, a wszelkie informacje o przebiegu realizacji zleceń są łatwo dostępne.

Po więcej informacji o Mobilnym Serwisancie zapraszamy do kontaktu pod adresem: mobilny@networkpartners.pl